Ogłoszenia na 2. Niedzielę Adwentu

W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. Jest to wezwanie do ciągłej pracy nad sobą i do nawrócenia. Pan chce nas wszystkich obdarzać swoim miłosierdziem i czeka na nas w łasce sakramentu pokuty i pojednania każdego dnia.
Pamiętajmy o Mszach roratnich, które są sercem obecnego okresu, każdego poranka o godz. 7:00. Poprzedzone są one wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Czytaj dalej Ogłoszenia na 2. Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia na 1. Niedzielę Adwentu

W dzisiejszą, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Weźmy ją zatem głęboko do serca i zaangażujmy się całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będzie dzisiejsza adoracja Najświętszego Sakramentu oraz tradycyjne adwentowe nabożeństwa, czyli msze roratne, na które serdecznie zapraszam każdego poranka o godz. 7:00. Będą one poprzedzone wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny już od godz. 6:30. Postarajmy się, aby głęboko przeżyć okres Adwentu, aby nie była to tylko codzienna krzątanina i gonitwa w przedświątecznych przygotowaniach, lecz aby Adwent stał się czasem prawdziwego przygotowania na spotkanie z Tym, który stał się jednym z nas dla naszego zbawienia. Czytaj dalej Ogłoszenia na 1. Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, z umacniania mojej wiary, nadziei i miłości. Czytaj dalej Ogłoszenia na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Ogłoszenia na Trzydziestą Trzecią Niedzielę w ciągu roku

Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowione w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak Caritas, aby pomagać innym. Zgodnie z zapowiedzią, wychodząc z kościoła możemy złożyć ofiarę jako wyraz solidarności z kościołem prześladowanym; Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzydziestą Trzecią Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Trzydziestą Pierwszą Niedzielę w ciągu roku

Pan Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni. Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzydziestą Pierwszą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Trzydziestą Niedzielę w ciągu roku

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga. Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzydziestą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę w ciągu roku

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy złożonym dziś darem materialnym a także modlitwą. Dziś i przez cały tydzień podczas różańca modlić się będziemy w intencjach misyjnych. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Ósmą Niedzielę w ciągu roku

W dzisiejszą niedzielę kolejny raz obchodzimy Dzień Papieski. W ten sposób naród polski składa uznanie Świętemu Janowi Pawłowi II, „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo przed Bożym Tronem, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Ósmą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Siódmą Niedzielę w ciągu roku

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i trudnych doświadczeń. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Dziś po mszy św. o godz. 11:00 z racji wczorajszego wspomnienia matki Bożej Różańcowej nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny. Wszystkich serdecznie zapraszam na tę wspólną modlitwę! Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Siódmą Niedzielę w ciągu roku