Ogłoszenia na Wielkanoc

W ten radosny dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne ALLELUJA. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i tego poranka. I chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.
I od tego pustego grobu Drogim Parafianom i Gościom przekazuję najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Czytaj dalej Ogłoszenia na Wielkanoc

Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu

Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla jaśniejszy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą jego część. Wspaniałą okazją będą wielkopostne rekolekcje, które zaczniemy w przyszłą niedzielę. Plan rekolekcji umieszczony jest w gablocie z ogłoszeniami oraz zamieszczony na stronie internetowej parafii. Czytaj dalej Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu

Ogłoszenia na Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu

W dzisiejszej liturgii słowa zostały nam przypomniane Boże przykazania – dziesięć słów Boga, na których warto i trzeba budować gmach swojego życia. W Wielkim Poście próbujemy uczynić je rzeczywiście tym fundamentem, zatem niech wszystkie podejmowane działania i wysiłki temu służą. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Dziś  Gorzkie Żale po mszy o godz.9:00 (za tydzień po mszy o godz. 11:00), a w piątek Droga Krzyżowa po mszy o godz. 18:30 (zmiana godziny z powodu  rekolekcji, które będę głosił w parafii w Suchcicach). Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu

Ogłoszenia na Drugą Niedzielę Wielkiego Postu

Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas… Czytaj dalej Ogłoszenia na Drugą Niedzielę Wielkiego Postu

Ogłoszenia na Szóstą Niedzielę w ciągu roku

W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynającego się w środę okresu Wielkiego Postu, a dzisiaj rozpoczynający się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu… Czytaj dalej Ogłoszenia na Szóstą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Piątą Niedzielę w ciągu roku

Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki. Czytaj dalej Ogłoszenia na Piątą Niedzielę w ciągu roku