Ogłoszenia na Piątą Niedzielę w Roku 5 luty 2023

Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Czytaj dalej Ogłoszenia na Piątą Niedzielę w Roku 5 luty 2023

Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę w Roku 29 stycznia 2023

Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi m modlitwami. Czytaj dalej Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę w Roku 29 stycznia 2023

Ogłoszenia na Trzecią Niedzielę w Roku 22 stycznia 2023

Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych. Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzecią Niedzielę w Roku 22 stycznia 2023

Ogłoszenia na Drugą Niedzielę w Roku 14 stycznia 2023

Świętem Chrztu Pańskiego w ubiegłą niedzielę zakończył się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Następujące po niej dni otwarły przed nam tak zwany okres zwykły – w ciągu roku, a dokładnie jego pierwszą część, która będzie trwała aż do wtorku przed Środą Popielcową. Czytaj dalej Ogłoszenia na Drugą Niedzielę w Roku 14 stycznia 2023

Ogłoszenia na Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia 2023

Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Czytaj dalej Ogłoszenia na Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia 2023

Ogłoszenia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia 2023

W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Jezscze w Starym Roku dotarła do nas wiadomość o śmierci Papieża Seniora. Msza święta dziękczynna za życie i pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą o życie wieczne dla Niego będzie celebrowana w środę 4 stycznia 2023 roku o godz. 17:30. Czytaj dalej Ogłoszenia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia 2023