Ogłoszenia na Święto Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Czytaj dalej Ogłoszenia na Święto Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Ogłoszenia na 4. Niedzielę Adwentu

To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Bożego Narodzenia. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela?
Postarajmy się pięknie i po chrześcijańsku przeżyć ten dzisiejszy, szczególny wieczór. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od tego gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. Po skończonej wieczerzy wigilijnej pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na świat. Przyjdźmy na Pasterkę na godz. 22:00 Czytaj dalej Ogłoszenia na 4. Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia na 3. Niedzielę Adwentu (Gaudete)

„Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan już jest blisko, że już przychodzi, by nam udzielić swoich darów. Nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj jakby jaśniejszy, weselszy. Otwierajmy się na przychodzącego Pana, który pragnie towarzyszyć naszej codzienności. Niech w tym nam pomoże oczyszczenie naszych serc w spowiedzi świętej, do której przystąpić można przed popołudniową mszą świętą. W piątek, 22 grudnia, możliwość spowiedzi od godz.19:00 do 20:00 lub do ostatniego penitenta. Czytaj dalej Ogłoszenia na 3. Niedzielę Adwentu (Gaudete)

Ogłoszenia na 2. Niedzielę Adwentu

W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. Jest to wezwanie do ciągłej pracy nad sobą i do nawrócenia. Pan chce nas wszystkich obdarzać swoim miłosierdziem i czeka na nas w łasce sakramentu pokuty i pojednania każdego dnia.
Pamiętajmy o Mszach roratnich, które są sercem obecnego okresu, każdego poranka o godz. 7:00. Poprzedzone są one wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Czytaj dalej Ogłoszenia na 2. Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia na 1. Niedzielę Adwentu

W dzisiejszą, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Weźmy ją zatem głęboko do serca i zaangażujmy się całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będzie dzisiejsza adoracja Najświętszego Sakramentu oraz tradycyjne adwentowe nabożeństwa, czyli msze roratne, na które serdecznie zapraszam każdego poranka o godz. 7:00. Będą one poprzedzone wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny już od godz. 6:30. Postarajmy się, aby głęboko przeżyć okres Adwentu, aby nie była to tylko codzienna krzątanina i gonitwa w przedświątecznych przygotowaniach, lecz aby Adwent stał się czasem prawdziwego przygotowania na spotkanie z Tym, który stał się jednym z nas dla naszego zbawienia. Czytaj dalej Ogłoszenia na 1. Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, z umacniania mojej wiary, nadziei i miłości. Czytaj dalej Ogłoszenia na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Ogłoszenia na Trzydziestą Trzecią Niedzielę w ciągu roku

Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowione w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak Caritas, aby pomagać innym. Zgodnie z zapowiedzią, wychodząc z kościoła możemy złożyć ofiarę jako wyraz solidarności z kościołem prześladowanym; Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzydziestą Trzecią Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Trzydziestą Pierwszą Niedzielę w ciągu roku

Pan Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni. Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzydziestą Pierwszą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Trzydziestą Niedzielę w ciągu roku

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga. Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzydziestą Niedzielę w ciągu roku