Ogłoszenia na Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę w ciągu roku

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy złożonym dziś darem materialnym a także modlitwą. Dziś i przez cały tydzień podczas różańca modlić się będziemy w intencjach misyjnych. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Ósmą Niedzielę w ciągu roku

W dzisiejszą niedzielę kolejny raz obchodzimy Dzień Papieski. W ten sposób naród polski składa uznanie Świętemu Janowi Pawłowi II, „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo przed Bożym Tronem, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Ósmą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Siódmą Niedzielę w ciągu roku

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i trudnych doświadczeń. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Dziś po mszy św. o godz. 11:00 z racji wczorajszego wspomnienia matki Bożej Różańcowej nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny. Wszystkich serdecznie zapraszam na tę wspólną modlitwę! Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Siódmą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Szóstą Niedzielę w ciągu roku

Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym październikowym nabożeństwie. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).
Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Szóstą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Piątą Niedzielę w ciągu roku

Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu Świętych, polecaliśmy Bogu losy ojczyzny, nasze rodziny, życie i rozwój naszych dzieci. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Piątą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Czwartą Niedzielę w ciągu roku

Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana. Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Czwartą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Trzecią Niedzielę w ciągu roku

W dzisiejszą niedzielę nasza wspólnota parafialna przeżywa święto dziękczynienia za plony. Na summie o godz. 11:00 wprowadzimy i poświecimy tegoroczne plony, złożymy dziękczynną ofiarę, a po mszy św. podzielimy się chlebem;
W dniu dzisiejszym na ołtarze zostaną/zostali/ wyniesieni Małżonkowie Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci. Módlmy się o świętość naszych rodzin.
Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Nasze modlitwy w intencji dzieci, młodzież i wychowawców będą trwały codziennie przez cały tydzień, do przyszłej niedzieli włącznie. A w przyszłą niedzielę,  z racji na przypadające dzień później święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, na mszę św. o godz. 11:00 zapraszam wszystkie dzieci, szczególnie te rozpoczynające naukę w szkole. Na koniec mszy św. pobłogosławimy tornistry i przybory szkolne. Po mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci z klasy trzeciej – w związku z Pierwszą Komunią Świętą. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Trzecią Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Drugą Niedzielę w ciągu roku

Od początku września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). W nurcie tej wrześniowej modlitwy prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa terroryzmu. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Drugą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Pierwszą Niedzielę w ciągu roku

Dziś dwudziesta pierwsza niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Niech wśród naszych codziennych obowiązków tego tygodnia nie zabraknie troski o bliskość Pana i wartości nieprzemijające. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Pierwszą Niedzielę w ciągu roku

Ogłoszenia na Dwudziestą Niedzielę w ciągu roku

Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia (kolekta mszalna). Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków. Czytaj dalej Ogłoszenia na Dwudziestą Niedzielę w ciągu roku