Formularze

Formularze dotyczące sakramentu małżeństwa:

 1. Protokół podstawowy 2019
 2. Protokół – załącznik dla wdowców i rozwiedzionych 2019
 3. Protokół – załącznik dla małżeństw mieszanych 2019
 4. Przysięga świadka o stanie wolnym nupturienta 2019
 5. Przysięga narzeczonego o stanie wolnym 2019
 6. Małżeństwo mieszane – oświadczenie – niekatolik 2019
 7. Małżeństwo mieszane – oświadczenie – niewierzący 2019
 8. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi 2019
 9. Prośba o dyspensę od zapowiedzi 2019
 10. Licencja ŁAC 2019
 11. Licencja PL 2019
 12. Zawiadomienie o małżeństwie zawartym na podstawie licencji 2019
 13. Zezwolenie na protokół poza parafia narzeczonych 2019
 14. Zawiadomienie o małżeństwie 2019
 15. Świadectwo ślubu 2019
 16. Prośba o dyspensę od różnicy religii 2019
 17. Oświadczenie bez cywilnego 2019
 18. Prośba o zezwolenie na małżeństwo mieszane 2019
 19. Prośba o dyspensę od formy kanonicznej 2019
 20. Legalizacja małżeństwa z cerkwi 2019
 21. Prośba o dyspensę ogólną 2019
 22. Prośba o dyspensę pokrewieństwo 2019
 23. Prośba o zezwolenie dla małoletniego 2019
 24. Zgoda rodziców 2019
 25. Prośba o zezwolenie bez cywilnego 2019
 26. Oświadczenie bez cywilnego 2019
 27. Pouczenie o skutkach cywilnych 2019
 28. Prośba o zezwolenie po klauzuli 2019
 29. Prośba o zezwolenie po rozwodzie cywilnym 2019
 30. Prośba o zezwolenie – zobowiązania naturalne 2019
 31. Prośba o zezwolenie na małżeństwo – cenzura 2019
 32. Prośba o zezwolenie na małżeństwo – zagranica 2019
 33. Prośba o zezwolenie na małżeństwo – zagraniczni 2019
 34. Prośba o zezwolenie na małżeństwo – emigrant 2019
 35. Delegacja ogólna 2019
 36. Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku – petent 2019
 37. Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku – pismo proboszcza 2019
 38. Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa do USC 2019
 39. Delegacja szczególna 2019
 40. Dekret Ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi przed zawa