Kancelaria parafialna

Adres: Kociszew 1,   97-425 Zelów,     www.kociszewparafia.pl

Kancelaria czynna:

 • po Mszy Świętej. 
 • istnieje także możliwość ustalenia innego dogodnego terminu.

Ks. Proboszcz Jarosław Fijałkowski

tel: 505 829 938     mail: kancelaria@kociszewparafia.pl

Nip: 769 159 13 02        Regon: 040 025 240

Konto: 62 1240 3158 1111 0010 5469 5341

Intencje Mszy Św. przyjmowane są tylko osobiście.

Dokumenty i informacje niezbędne:

 • do sakramentu Chrztu:
  • Akt urodzenia dziecka,
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),
  • z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.
 •  do sakramentu Małżeństwa.
  • Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński,
  • Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
  • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
  • Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.
 • do pogrzebu katolickiego:
  • O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje.
  • Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie warto odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
  • Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
  • Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych (jeśli jest).

 

Moje postanowienie związane z przyjęciem sakramentu bierzmowania.

Przyrzeczenie czystych serc.

 •    •    •

Regulamin cmentarza

 •    •    •

Status Parafialnego Zespołu Caritas