Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę Wielkanocy

  1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Podczas tego Tygodnia będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne także z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką  i Wychowawczynią powołań kapłańskich.
  2. Jutro wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili na tak kochanym  majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. Nabożeństwo majowe będziemy celebrowali w dni powszednie po mszy św. o godz. 17:00 /we wtorki o 7:00/ a w niedziele naprzemiennie po pierwszej lub drugiej mszy św. Zadbajmy też o wizerunki Matki Najświętszej w przydrożnych kapliczkach. Gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.
  3. We wtorek, 2 maja, przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny.
  4. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Najświętszej. Ta uroczystość posiada również wymiar bardzo patriotyczny. Jest to bowiem kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy właśnie Maryi – Królowej trudne budowanie demokracji w naszej ojczyźnie. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze na uwadze mieli sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków, zwłaszcza tych, którzy nie radzą sobie z często brutalną codziennością. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otwarły się wszystkie polskie serca. Będziemy także tego dnia modlić się za strażaków z racji przypadającego 4 maja święta ich patrona – św. Floriana. Msza Święta za Ojczyznę oraz w intencji Strażaków będzie sprawowana o godz. 9:00. Kolejna msza o godz. 11:00. a po niej nabożeństwo majowe.
  5. W miniony poniedziałek odbyło spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej. Jednym z ważniejszych postanowień rady jest wprowadzenie drobnej korekty w funkcjonowaniu opłat cmentarnych, tak aby w opłacie za wywóz śmieci uczestniczyli nie tylko pobożni parafianie chodzący do kościoła, ale wszyscy, którzy mają tam pochowanych swoich bliskich.
    Było to ostatnie spotkanie tej rady, bowiem w dniu 18.04.2023 r. ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś wydał nowy statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w myśl którego musimy wyłonić nową radę.  Aktualny statut wywieszony jest w gablocie.
  6. Parafianom z Grabostowa, Grabostowa Kolonii i Bomin serdeczne dziękuję za dwutygodniowy dyżur przy kościele. Bóg zapłać. Proszę, aby o Dom Boży zadbali teraz parafianie z Dąbrowy
  7. Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby kościoła bezimiennie z Bocianichy.