Ogłoszenia na Drugą Niedzielę Wielkanocy 16 kwiecień 2023

  1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. Na zakończenie mszy św odmówimy dziś Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
    Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto CARITAS i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
  2. Dziś o godz. 11:00 msza św. dla kandydatów do bierzmowania, a po mszy św. spotkanie dla rodziców młodzieży klasy VII,VIII i I ponadpodstawowej.
  3. W przyszłą niedzielę po mszy o godz. 9:00 zapraszam na modlitwę i spotkanie przedstawicieli wszystkich Kół Różańcowych działających w naszej parafii.
  4. W następny poniedziałek 24 kwietnia, na godz. 17.30 zapraszam radę duszpasterską oraz radę cmentarną w celu omówienia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem parafii.
  5. Wojewódzki urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia odbędzie się w naszej parafii kontrola elementów wyposażenia wnętrza kościoła wpisanych do rejestru zabytków. W związku z powyższym, istnieje potrzeba przeniesienia ciężkiego żyrandola i przygotowania go do inspekcji. Panów do pomocy zapraszam jutro na godz. 9:00.
  6. Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Kociszewa i dla tych, którzy im pomogli, za obfite prace w kościele związane z przygotowaniami do świąt oraz sprzątaniem po świętach. Bóg zapłać. Następne dwa tygodnie proszę, aby kościołem zaopiekowali się parafianie z Grabostowa, Grabostowa Kolonii i Bomin.