Ogłoszenia na Drugą Niedzielę Wielkanocy

  1. Dzisiejsza niedziela ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego… O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni…
  2. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie wielkich dni Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas Eucharystii o godz. 17:00 będzie można zaangażować się w Dzieło Adopcji przez zobowiązanie, że podejmie się modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Na zakończenie mszy św. odbędzie się także błogosławieństwo matek oczekujących dzieci.
  3. Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować parafianom z Karczm, Kolonii Karczmy i Kuźnicy za opiekę nad świątynią. Bardzo proszę, aby Domem Bożym zajęli się teraz mieszkańcy Zabłot.
  4. Bóg zapłać za ofiary, które dotarły jeszcze na kwiaty: z Bomin 50 – zł. i z Poręby – 20 zł.