Ogłoszenia na Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia 2023

  1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
  2. Dziś druga niedziela miesiąca. Msza św. o godz. 11:00 dla dzieci z klasy III a po mszy św. spotkanie duszpasterskie dla rodziców. Za tydzień, trzecia niedziela miesiąca, msza św. o godz. 11:00 dla kandydatów do bierzmowania i spotkanie duszpasterskie dla młodzieży z klasy VIII.
  3. Po przerwie świątecznej bardzo proszę, aby opiekę nad świątynią przyjęli mieszkańcy Pawłowej.
  4. W naszej parafii nadal trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy. Plan kolędy na nadchodzący tydzień jest następujący:
Poniedziałek09.01tak zwana ul. Łaska i Pawłowa „C” (domy w pobliżu ul. Łaskiej)
Środa11.01Pawłowa
Czwartek12.01Helenów
Piątek13.01Kolonia Kociszew
Sobota14.01Kociszew
Poniedziałek16.01Poręba