Ogłoszenia na Piątą Niedzielę w Roku 5 luty 2023

  1. Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.
    Z racji pierwszej niedzieli miesiąca dziś nabożeństwo adoracyjne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po mszy św. o godz. 9:00.
  2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
  3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą z udzieleniem Sakramentu Chorych będziemy sprawowali o godz. 9:00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym i seniorom w dotarciu do naszej świątyni!
  4. Serdeczne podziękowania mieszkańcom Dąbrowy za rozebranie choinek i sprzątnięcie dekoracji świątecznej. Podziękowania także mieszkańcom Kuźnicy, Karczm i Kolonii Karczmy za opiekę nad świątynią. Przez kolejne dwa tygodnie proszę aby i kościół zadbali parafianie z Zabłot.
  5. Od poniedziałku do piątku włącznie nie będzie w naszym kościele sprawowanych mszy św. a w ważnych sprawach duszpasterskich /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ proszę zgłaszać się do parafii w Zelowie. Można także kontaktować się ze mną pod nr telefonu 505 829 938.