Ogłoszenia na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu 26 marzec 2023

  1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach. Droga Krzyżowa w piątek 31 marca po mszy św. o godz. 17:00 będzie szczególnie uroczysta i będzie miała charakter swoistej manifestacji wiary. Pójdziemy z Chrystusowym Krzyżem ulicami Kociszewa rozważając mękę Pana Jezusa i modląc się za wszystkich prześladowców Jego nauki.
  2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy w szczególny sposób czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po mszy o godz. 17:00.
  3. Przyszła niedziela, 2 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
  4. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Jest ku tego dobra okazja, gdyż z sakramentu pokuty w naszym kościele cały czas można skorzystać codziennie przed mszą św. Zakładając, że wielu parafian przed świętami wielkanocnymi już oczyściło swoje serca, pozostałych – tych, którzy nie zdążyli, czy nie mieli okazji jeszcze tego uczynić – zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi.
  5. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty: bezimiennie z Bomin i zbiorowe z Zabłot, z Dąbrowy , z Pawłowej, z Karczm, Kolonii Karczmy i Kuźnicy, oraz ze Starego Grabostowa.
  6. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na Fundusz Obrony Życia.
  7. W dniu wczorajszym pożegnaliśmy: śp. Janinę Nowaczyk i śp. Zofię Bartłomiejczyk. Polećmy je łaskawości miłosiernego Pana. Wieczny odpoczynek …