Ogłoszenia na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu 26 luty 2023

  1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby duchowe owoce, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych oraz o pokój na świecie, którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy.
  2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele odprawiamy Drogę Krzyżową po mszy o godz. 9:00 i 17:00 a w niedziele Gorzkie Żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. Zachęcam do włączenia się w coroczną akcję jałmużny wielkopostnej. Tekturowe skarbonki do pobrania przy wyjściu z kościoła.
  3. W najbliższą środę, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru miłosierdzia Bożego. Do chorych udam się z posługą sakramentalną po porannej Drodze Krzyżowej. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
  5. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza  jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Z racji sobotniego święta w przyszłą niedzielę o godz. 12:00 Summa Odpustowa w parafii Pożdżenice.
  6. Zostały już zamówione kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za pierwszą ofiarę, która wpłynęły na ten cel: bezimiennie 50 zł.