Ogłoszenia na Szóstą Niedzielę Wielkanocy

  1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności. Dziś o godz. 11:00 msza św. z udziałem dzieci z klasy trzeciej.
  2. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Jeśli nie w inny sposób, to przynajmniej przez żarliwą modlitwę prośmy naszego Ojca w Niebie o sprawiedliwy podział plonów ziemi, aby ludzie nie umierali więcej z głodu.
  3. Zaś we wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
  4. W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego osobę wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając Jej synowskie: „Totus Tuus”.
  5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nabożeństwo majowe po mszy o godz. 9:00 a po nim spotkanie Kół Żywego Różańca. Natomiast na mszy o godz. 11:00 przygotowanie młodzieży do bierzmowania a po sumie spotkanie dla klasy siódmej.
  6. Bardzo serdecznie dziękuję za prace wykonane na rzecz parafii: panu Markowi i całej ekipie za poprawki instalacji elektrycznej w kościele i na plebanii; panu Czesławowi za wywiezienie gruzu i śmieci budowlanych oraz za skoszenie trawy przy plebanii i domu parafialnym. Serdeczne Bóg zapłać.
    Bóg zapłać również mieszkańcom Dąbrowy za opiekę nad świątynią, za kwiaty oraz za skoszenie trawy wokół kościoła i parkingu. Proszę, aby kościołem zajęli się teraz mieszkańcy Pawłowej.