Ogłoszenia na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

  1. Dziś wielbimy Boga za sakrament Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii obecny jest Chrystus realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Mówimy, że jest wręcz Więźniem tabernakulum. Jest to tajemnica niedostępna nawet dla umysłu anielskiego. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale także na co dzień.
  2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. W sobotę z racji Archidiecezjalnego Święta Eucharystii, upamiętniającego pobyt św. Jana Pawła II w Łodzi, po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21:30. Nasze czuwanie zakończymy Apelem Jasnogórskim w godzinie śmierci Jana Pawła II o godz. 21:37.
  3. Pragnę gorąco podziękować za udział w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy wzięli udział w budowie i dekorowaniu czterech stacyjnych ołtarzy. Szczególne podziękowania kieruję wobec ojca Sercanina z Bełchatowa za poprowadzenie procesji. Dziękuję również wszystkim, którzy pomogli w organizowaniu procesji: dziewczynkom sypiącym kwiatki, ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary, parafialnej scholi. Wiara jest do pewnego stopnia sprawą osobistą, gdyż to my podejmujemy decyzję, czy opowiadamy się za Bogiem. Mamy jednak obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego bronienia. Chrystus Pan wzywa do przyznania się do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli. Słowa wprawdzie uczą, ale przykłady pociągają. Może innym potrzebne jest właśnie nasze świadectwo. Nie zapominajmy, że jako chrześcijanie mamy być światłem w pielgrzymce wiary.