Ogłoszenia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować tam dla nas miejsce i tam nas wszystkich oczekuje. W miniony piątek rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, którą będziemy przeżywali w przyszłą niedzielę. Zachęcam do uczestnictwa w modlitwie o wylanie darów Ducha Pocieszyciela, którą odprawiamy podczas nabożeństw majowych. Dzisiaj majowe po mszy o godz. 11:00.
  2. Przypominam, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Pięćdziesiątnicy Paschalnej. Dobiega też końca tak zwany okres Komunii Świętej wielkanocnej (w naszej ojczyźnie wydłużony do Niedzieli Trójcy Świętej). Każdego dnia przed mszą można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość  obowiązkowi przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii Świętej.
  3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej  dzieci z klas trzecich. Módlmy się za nie, by miały ciągłe pragnienie spotykania się z Panem i przyjmowania Go w Pokarmie Eucharystycznym.
    Spowiedź święta dla dzieci i ich bliskich w piątek od godz. 19:00.
  4. Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby kościoła od uczestników mszy św. przy kapliczce w Pawłowej – 390 zł.