Ogłoszenia na Zesłanie Ducha Świętego

  1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy. Duch Święty  umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!
  2. Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. To święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.
  3. W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia. Po mszy św. o godz. 17:00 ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe
  4. W tym tygodniu wchodzimy w miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie będziemy celebrowali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
  5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek z posługą duszpasterską udam się do chorych z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Okazja do spowiedzi świętej przed wieczorną mszą świętą.
  6. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy oraz pierwszą rocznicę Komunii Świętej. Spowiedź dzieci rocznicowych rozpoczniemy wspólnym nabożeństwem pokutnym o godz. 16:00.
  7. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na kolonie organizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej