Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu

  1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla jaśniejszy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą jego część. Wspaniałą okazją będą wielkopostne rekolekcje, które zaczniemy w przyszłą niedzielę. Plan rekolekcji umieszczony jest w gablocie z ogłoszeniami oraz zamieszczony na stronie internetowej parafii.
  2. Bóg, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, posłał swojego Jednorodzonego Syna nie po to, aby świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zatem nie bójmy się przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem, albowiem On czeka każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania, by nas uwolnić od ciężaru grzechu i przytulić do swojego kochającego Serca.
  3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tego okresu: w Gorzkich Żalach, które śpiewamy w każdą niedzielę (dziś po mszy o godz. 11:00), oraz w Drodze Krzyżowej w każdy piątek po mszach o godz. 9:00 i 17:00. W najbliższy piątek dodatkowa Droga Krzyżowa o godz. 19:15
  4. Odpowiadając na liczne sugestie parafian w kościele został zainstalowany system do animacji śpiewów liturgicznych, który daje szerokie możliwości wyświetlania nie tylko tekstów pieśni, ale również innych materiałów, które mogą być pomocne w przeżywaniu liturgii. Ufam, że będzie on nam dobrze i długo służył.
  5. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: od Kolonii Grabostów – 500 zł., od Dąbrowy 300 zł., od Pawłowej (bez tzw. Pawłowej „C”) – 520 zł.
  6. W najbliższą środę przypada 11. rocznica wyboru papieża Franciszka. Ojciec Święty nie przestaje prosić o modlitewne wsparcie, dlatego w jego intencji będziemy się modlić w środę na wieczornej Mszy Świętej, a dziś już chcemy powierzyć opiece Matki Najświętszej posługiwanie Chrystusowego Namiestnika: Pod Twoją obronę…, Matko Kościoła, módl się za nami!