Ogłoszenia na Zesłanie Ducha Świętego

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy. Duch Święty  umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą! Czytaj dalej Ogłoszenia na Zesłanie Ducha Świętego

Ogłoszenia na Wniebowstąpienie Pańskie

Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Po nabożeństwie majowym spotkanie Kół Żywego Różańca. Natomiast msza św. o godz. 11:00 dla kandydatów do bierzmowania, a po niej spotkanie z młodzieżą klasy siódmej. Czytaj dalej Ogłoszenia na Wniebowstąpienie Pańskie

Ogłoszenia na Szóstą Niedzielę Wielkanocy

Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności. Dziś o godz. 11:00 msza św. z udziałem dzieci z klasy trzeciej. Czytaj dalej Ogłoszenia na Szóstą Niedzielę Wielkanocy

Ogłoszenia na Piątą Niedzielę Wielkanocy

Dziś kolejna – piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła. W maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo! Czytaj dalej Ogłoszenia na Piątą Niedzielę Wielkanocy

Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę Wielkanocy

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Podczas tego Tygodnia będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne także z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką  i Wychowawczynią powołań kapłańskich. Czytaj dalej Ogłoszenia na Czwartą Niedzielę Wielkanocy

Ogłoszenia na Trzecią Niedzielę Wielkanocy

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii. Czytaj dalej Ogłoszenia na Trzecią Niedzielę Wielkanocy

Ogłoszenia na Drugą Niedzielę Wielkanocy 16 kwiecień 2023

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. Na zakończenie mszy św odmówimy dziś Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Czytaj dalej Ogłoszenia na Drugą Niedzielę Wielkanocy 16 kwiecień 2023

Ogłoszenia na Niedziele Zmartwychwstania Pańskiego 9 kwiecień 2023

W ramach oktawy Wielkiej Nocy jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o udział we Mszy Świętej. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. Czytaj dalej Ogłoszenia na Niedziele Zmartwychwstania Pańskiego 9 kwiecień 2023

Ogłoszenia na Niedzielę Palmową 2 kwiecień 2023

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do nas. Oby nie okazało się, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Przypominam o możliwości spowiedzi codziennie półgodziny przed Mszą świętą. Spowiedź „ostatniej szansy” w środę od godz. 20:00 do 22:00 lub do ostatniego penitenta /dla tych, którzy pracują do późna lub po prostu wolą spowiadać się nocą/. Czytaj dalej Ogłoszenia na Niedzielę Palmową 2 kwiecień 2023

Ogłoszenia na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu 26 marzec 2023

Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach. Droga Krzyżowa w piątek 31 marca po mszy św. o godz. 17:00 będzie szczególnie uroczysta i będzie miała charakter swoistej manifestacji wiary. Pójdziemy z Chrystusowym Krzyżem ulicami Kociszewa rozważając mękę Pana Jezusa i modląc się za wszystkich prześladowców Jego nauki. Czytaj dalej Ogłoszenia na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu 26 marzec 2023