Ogłoszenia na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu

  1. W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego okresu na bardziej pasyjny, co ukaże nam liturgia najbliższych dni, a ponadto podtrzymywany w naszej ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży.
  2. Do świąt paschalnych pozostało coraz mniej czasu, już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy: rozpoczynające się parafialne rekolekcje i spowiedź święta przedświąteczna dają nam możliwość doświadczenia uzdrawiającej i przebaczającej mocy Pana. (Zapoznajmy się z programem rekolekcji, który wywieszony został w parafialnej gablotce,  znajdźmy czas, aby skorzystać z tego czasu łaski).
  3. W piątek, ostatnie w tym wielkim poście Drogi Krzyżowe. Pierwsza po mszy o godz. 9:00. Natomiast po mszy św. o godz. 18:00 wyruszy Parafialna Droga Krzyżowa ulicami Kociszewa. Poniesiemy Krzyż i rozważymy stacje męki pańskiej zlokalizowane przy drodze do cmentarza i z powrotem do kościoła.
  4. Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy Świętej.
  5. Bóg zapłać parafianom z Pawłowej za dwutygodniową opiekę nad świątynią. Bardzo proszę, aby kościołem zajęli się teraz mieszkańcy Kuźnicy, Karczm i Kolonii Karczmy. Im też przypadnie dekoracja Ciemnicy, oraz Grobu Pańskiego.
  6. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu: od Pawłowej „C” – 300 zł., od Kolonii Kociszew – 630 zł.
  7. Bóg zapłać za ofiarę na kościół bezimiennie – 200 zł., oraz na system multimedialny od parafian z Suchcic /jako wyraz wdzięczności za poprowadzone rekolekcje/ – 2 030 zł.