Ogłoszenia na Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę w ciągu roku

  1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy złożonym dziś darem materialnym a także modlitwą. Dziś i przez cały tydzień podczas różańca modlić się będziemy w intencjach misyjnych.
  2. Przed nami ostatni różańcowy tydzień. Przypominam, że codziennie w naszym kościele gromadzimy się na Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.
  3. 3W piątek 27 października po Różańcu około godziny 18:00 odbędzie się spotkanie synodalne dla wszystkich chętnych. Obrady poświęcone będą pierwszemu rozdziałowi Dokumentu Końcowego IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Dokument roboczy do zapoznania się i pobrania na stronie internetowej parafii.
  4. Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Porządkując i dekorując groby na naszych cmentarzach nie zapominajmy o tym co najistotniejsze – o modlitwie, która ma moc wyprosić naszym zmarłym radość Życia Wiecznego. W zakrystii i kancelarii przyjmuję na wypominki roczne, półroczne i jednorazowe. Wypominki jednorazowe wraz z wypisaną kartką można także wrzucać do koszyków ustawionych na bocznych ołtarzach.
  5. Serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać! parafianom z Dąbrowy za spełnienie dyżuru i prace wykonane przy kościele. Bardzo proszę, aby kolejne dwa tygodnie opiekę nad kościołem przejęli mieszkańcy Pawłowej.
  6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła + Krystyna Filipczak. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Amen,