Ogłoszenia na Dwudziestą Czwartą Niedzielę w ciągu roku

  1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana. Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.
  2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, czyli jutro, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski i polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Z tej racji, dziś, na mszy św. o godz. 11:00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z klasy pierwszej a po summie spotkanie dla rodziców, których dzieci rozpoczynają przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii.
  3. Dzisiaj przypada też rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku – w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny na Wschodzie.
  4. Wychodząc ze świątyni można złożyć ofiarę do puszki na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
  5. Serdeczne Bóg zapłać mieszkańcom Pawłowej za całoroczny dyżur na naszym parafialnym cmentarzu. Przez kolejny rok proszę, aby o porządek zadbali parafianie z Zagłówek, Karczm i Kuźnicy.