Ogłoszenia na Dwudziestą Trzecią Niedzielę w ciągu roku

 1. W dzisiejszą niedzielę nasza wspólnota parafialna przeżywa święto dziękczynienia za plony. Na summie o godz. 11:00 wprowadzimy i poświecimy tegoroczne plony, złożymy dziękczynną ofiarę, a po mszy św. podzielimy się chlebem;
  W dniu dzisiejszym na ołtarze zostaną/zostali/ wyniesieni Małżonkowie Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci. Módlmy się o świętość naszych rodzin.
  Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Nasze modlitwy w intencji dzieci, młodzież i wychowawców będą trwały codziennie przez cały tydzień, do przyszłej niedzieli włącznie. A w przyszłą niedzielę,  z racji na przypadające dzień później święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, na mszę św. o godz. 11:00 zapraszam wszystkie dzieci, szczególnie te rozpoczynające naukę w szkole. Na koniec mszy św. pobłogosławimy tornistry i przybory szkolne. Po mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci z klasy trzeciej – w związku z Pierwszą Komunią Świętą.
 2. We wtorek, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.
 3. W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Nasza ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości.
 4. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy piątek) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Stąd wzywamy Ją jako Współodkupicielkę.
 5. Serdeczne podziękowanie mieszkańcom Kolonii Kociszew za sprzątanie i dekorację kościoła, skoszenie trawy i sprzątanie terenu przed kościołem i przy plebanii. Dziękuję także panu Stanisławowi za uprzątniecie pomieszczeń gospodarczych. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!
  Bardzo proszę, aby przez dwa kolejne tygodnie swój dyżur podjęli mieszkańcy Kociszewa.