Ogłoszenia na Dwunastą Niedzielę w ciągu roku

  1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości. W związku z ubiegłotygodniową uroczystością odpustową odbywa się dziś w godz. 10:00 – 14:00 akcja krwiodawstwa pod hasłem Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi i związany z nią konkurs plastyczny dla dzieci zatytułowany Oddaj krew – uratuj życie. Warto przy tej okazji przypomnieć osobę – nieżyjącego – już pana Jacka Tokarczyka, który był od początku związany z naszą parafialną akcją. Między innymi w jego intencji będziemy się modlić podczas mszy św. o godz. 11:00
  2. W czwartek, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecali opiece Bożej wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego Papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. W czwartkową uroczystość w naszym kościele Msze Święte o godz. 9:00 i 17:00. Zaś złożone tego dnia ofiary przeznaczone zostaną na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
  3. W czwartek na godz. 17:00, na słuchanie Słowa Bożego i modlitwę zapraszam kandydatów do bierzmowania. Po nabożeństwie czerwcowym odbędzie się próba przed bierzmowaniem. Spowiedź kandydatów do bierzmowania oraz świadków w piątek o godz. 16:00.
  4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy szczególnie czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam więc na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 17:00.
  5. W niedzielę, 2 lipca, Jego Ekscelencja ks. bp Ireneusz Pękalski dokona uroczystego zakończenia wizytacji kanonicznej. Ks. bp będzie obecny wśród nas podczas obydwu mszy św., przyjmie sprawozdania: proboszcza, Kół Żywego Różańca, Asysty Parafialnej, Rady Duszpasterskiej, Scholi i Liturgicznej Służby Ołtarza oraz udzieli Sakramentu Bierzmowania przygotowanej młodzieży z naszej parafii.
  6. Zakończył się remont pomieszczeń kancelaryjnych na plebanii. Zostały wzmocnione stropy konstrukcją stalową, wymieniona instalacja elektryczna, wygładzone i pomalowane sufity i ściany. Pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Arturowi za to że podjął się tego zadania. Dziękuję tym, którzy mu pomagali: jego tacie, bratu i panu Sylwkowi a także panu Darkowi, który pospawał konstrukcję stropu. Dziękuję paniom za posprzątanie po remoncie i przygotowaniu plebanii i terenu wokół na przyjęcie gości odpustowych. Dziękuję pani Ewie za przygotowanie ciasta, dziękuję pani Barbarze, za to że pomogła przyjąć księży na plebanii.
    Dziękuję za przygotowanie i przeżycie procesji: druhom ochotnikom i asyście za poniesienie krzyża, baldachimu, sztandarów, feretronów, różańca; dzieciom niosącym poduszki i sypiącym kwiatki; liturgicznej służbie ołtarza – scholi i ministrantom – za posługę oraz wszystkim uczestnikom za świadectwo wiary. Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać!