Ogłoszenia na Piętnastą Niedzielę w ciągu roku

  1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu. Niech czas wakacji sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata!
  2. We wtorek, 25 lipca, będziemy czcić Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących. Już w przyszłą niedzielę – 23 lipca – pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej – już dziś serdecznie zapraszam!
  3. Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [sprzętu RTV, AGD, telefonów, komputerów baterii, akumulatorów i innych sprzętów]. Zbiórka będzie miała miejsce od jutra na placu obok garażu. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata (Zambii, Kamerunie, Kenii) oraz wśród naszych rodaków, którzy pozostali na wschodzie (w Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie). Zachęcamy do włączenia się w tę akcję. Więcej informacji na ulotkach i w gablocie parafialnej
  4. Serdeczne Bóg zapłać paniom, które zadbały o świeże kwiaty w kościele. Bardzo proszę, aby przez kolejne dwa tygodnie o świątynię zadbali mieszkańcy Zabłot.