Ogłoszenia na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, z umacniania mojej wiary, nadziei i miłości.
  Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności Królestwa, w którym Bóg „otrze wszelka łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.
  Dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po Mszy Świętej o godz. 11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  Na zakończenie mszy św., poświęcenie opłatków wigilijnych. Opłatki będzie można nabywać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone zostaną na prace remontowe przy naszym kościele.
 2. Od poniedziałku trwa już remont ścian zrębowych z wymianą desek zewnętrznych. Na przeznaczonym na ten rok fragmencie zostało już zabezpieczone drewno środkiem przeciw owadom, przeciw grzybom i pleśniom oraz p-poż. Wymieniono podwalinę. Zostanie założona izolacja z papy oraz nowe deskowanie.
 3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W godzinach dopołudniowych udam się do chorych. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16:30. A w sobotę powierzymy naszą wspólnotę Tej, która jest naszą Królową, Matką litości, Pośredniczką. Uczynimy to podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 17:00.
 4. W przyszłą niedzielę, 3 grudnia przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 9:00 nabożeństwo adoracyjne a potem możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W ten sposób wejdziemy w piękny, choć krótki czas Adwentu. Jest to okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
 5. W związku z obchodzonym w ubiegłą niedzielę Światowym Dniem Ubogich podejmujemy akcję Tytka Charytatywna. Możemy pobrać z kościoła papierową torbę, którą wypełniamy żywnością lub artykułami chemicznymi i przekazujemy potrzebującym pomocy w naszym otoczeniu lub przynosimy z powrotem do parafii. Zebrane w ten sposób dary zostaną przekazane ubogim. 
 6. Możemy także wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta świeca już na stałe wpisuje się w tradycje przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Świeca duża w cenie 15 zł a mała 8 zł.