Ogłoszenia na uroczystość Świętej Trójcy

 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o mądrość Bożą i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!
 2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.
 3. W najbliższy czwartek, 8 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Uroczystą liturgię sprawować będziemy wg porządku niedzielnego. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy wyruszy po Mszy Świętej o godz. 11.00. Proszę o przygotowanie ołtarzy w tradycyjnych miejscach:
  I        – OSP i Kociszew oraz Kolonia Karczmy i Kuźnica
  II       – Dąbrowa, Pawłowa oraz Grabostów z Kolonią i Bominami
  III     – Kolonia Kociszew, Poręba i Karczmy
  IV     – Bocianicha, Zagłówki i Zabłoty
  Włączmy się czynnie w przygotowanie procesji, niech będzie to wyraz naszej miłości do Zbawiciela. Zapraszam asystę do niesienia chorągwi, feretronów, dziewczynki do niesienia poduszek i sypania kwiatów, ministrantów do posługi przy Najświętszym Sakramencie.
 4. Serdeczne podziękowania za wszelkie dobro jakie dokonało się w naszej parafii w ostatnim czasie: dzieciom komunijnym i ich rodzicom za dar w postaci pięknych świec ołtarzowych, za porządki w kościele i wokół niego,  Bóg zapłać również rodzicom dzieci rocznicowych za posprzątanie i dekorację kościoła. Bardzo proszę, aby o świątynię zadbali teraz mieszkańcy: Karczm, Kolonii Karczmy i Kuźnicy
 5. Bóg zapłać za 2 ofiary bezimienne po 100 zł.